Védetté vált a kalocsai paprika és a szőregi rózsatő

Az Európai Bizottság 2012 júliusában a „Kalocsai fűszerpaprika őrlemény” és a „Szőregi rózsatő” elnevezéseket jegyezte be az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába. A jó hírek kapcsán folytatjuk márkavédelemmel foglalkozó sorozatunkat.

Continue reading

Kalocsai paprika csomagolási lehetőségei – hungarikum méltó helye a polcokon

A különleges, egyedi, jellegzetes, csak Magyarországra jellemző termékeket hungarikumoknak nevezzük, minőségük és hírnevük megőrzése egyaránt fontos a termelőknek, a gyártóknak és a kereskedőknek. A hazai fogyasztásra, az exportra és a turisták számára készült csomagolásuk minőségére és külső megjelenésére törekedni kell.

Continue reading

Kalocsai paprika

Van valami a paprikában ami igazán magyarrá teszi: az, hogy “tüzes” “temperamentumos” egyaránt elmondható a paprikáról és a magyar nemzeti karakterről is. A magyar paprika jellegzetes étvágygerjesztő aromával és szép piros színnel gazdagítja az ételeket.

A Gundel Étterem sikerének receptje: a tradíciók, a lelkesedés, a szaktudás – mindenekelőtt pedig a nagyszerű hozzávalók ötvöződése. Konyhánk egyik titka , hogy ezt a Gundel kívánságai szerint készített kalocsai különleges paprikát használjuk, vigyázva színére és ízére, ezért mindig a tűzhelyről levéve adjuk az ételekhez.

Hagyományaink, értékeink, büszkeségeink

Ha eredetét vizsgáljuk, a gasztronómia és fűszernövények kutatói szinte valamennyien egy forrást jelölnek meg: a mediterrán jellegű éghajlattal rendelkező Törökországot, ahol már jóformán feledésbe merült, Magyarországon viszont örökre beágyazódott a fűszertermesztési kultúrába. És a történelem mennyire tudja kompenzálni nemzeti fájdalmainkat! A mohácsi csatában – melynek elvesztése után szabad bejárás nyílt Magyarország felé – az a Tomori Pál volt a hadvezér, aki egyben a kalocsai érseki széket is betöltötte. Tomori Pált a nemzet, az egyház, a város elvesztette, sőt a történelmi Magyarország egy tekintélyes részét is. Aztán a török kiűzése után ránk maradtak az általuk kiépített, ma is világhírű fürdők, Kalocsán és környékén pedig elkezdődött a már nemzeti fűszerünknek mondott paprika karrierje, mely ma is több ezer családnak nyújt biztos megélhetést, hazánknak pedig páratlan hírnevet a világban. Noha e furcsa kettősség mély nemzeti gyászt, százötven éves nyomorúságot, kifosztást, keresztény kultúránk sárba tiprását takarja, a romokon elindult valami, amiből most sokat szenvedett városunk profitálhat.

E szomorú történelmi előzmények nélkül tán soha nem találkozunk a paprikával, termesztésével pedig meg sem próbálkozhattunk volna. Ha már így alakult, a másfél évszázadig haradzzsal (= harács, adó, beszolgáltatás) sanyargatott parasztságunk a törökök kivonulása után megpróbált a hagyatékkal okosan gazdálkodni és hála a kalocsai és környékbeli földművesek szorgalmának, a hátrányból előnyt varázsoltak. Mindez mutatja szűkebb környezetünk vitalitását is, azt, hogy fölismerték: Kalocsa földjei, éghajlata, napsütéses nyarai és a hozzá társított szorgalom csodákra képes.

Nem sok idő telt el, hogy a fűszerpaprika mindennapos vendég legyen a magyar háztartásokban és ételeinkbe egyre több kerüljön belőle. Ahogy gasztronómiai kultúránk gazdagodott, egyre inkább a paprika vette át a főszerepet, s kialakultak új szavaink, mint a gulyás, paprikás és egyebek. A paraszti étkezési kultúra gazdagodása, háziasszonyaink találékonysága, a paprikás ételek sokszínűsége, ugyanakkor egyedisége, a kiváló ízek és zamatok harmóniája egyre inkább teret hódított és belopakodott az arisztokraták konyháiba is. Így a fűszerpaprika már nemcsak a főúri kertek dísznövénye lett, hanem az élvezetek forrása is. Ezzel beépült a magyar gasztronómia-történelembe, s fokozatosan olyan teret hódított, hogy a 20. század elején átlépve az országhatárt betört a monarchia konyháiba is, hovatovább az arisztokrácia kedvelt ételízesítője és színezője lett, mindamellett az ételkészítési módozatok folytonos változásával megmaradt a szegényebb néprétegek vezérfűszerének. Az évtizedek előre haladtával elindult világhódító útjára és olyannyira kedvelt lett, hogy ma már a fűszerek fejedelmének mondhatjuk, miközben Magyarországot társították hozzá, a kiváló szín és íz miatt ezen belül elsősorban Kalocsát.

Hű társunk lett, legyünk hát hálásak hozzá!

Városunk híres a hagyományőrzéséről, népművészetéről, néptáncáról, az egyház jóvoltából barokk építési kultúrájáról, és ehhez a tradicionális vonulathoz immáron szervesen kapcsolódik a fűszerpaprika termesztése-feldolgozása is. Vagyis a paprika helyi kultúránk része lett, egyre inkább helyet követel magának a hírnév ranglistáján, nem is alaptalanul. De vegyük szemügyre a materiális érdekeket is. Az egyre inkább tolakodó, kizárólag gazdasági szempontokat szem előtt tartó globalizációs erőszak általában meggyöngíti, némelykor el is söpri egyes közösségek tradicionális törekvéseit, ami óhatatlanul humán értékvesztéssel jár, megzavarja az önazonossági tudatot, oldja az emberi kötődést szülőföldjéhez, eltávolítja szűkebb környezetének hagyományaitól, vagyis idegenné, érzéketlenné teszi a polgárt mindaz iránt, ami valamikor bölcsejét ringatta.

E kettősség zavart kelthet a kalocsaiak gondolkodásában, ám szerencsére a meghatározó többség igent mond a humánértékek megvédésére. Példa rá, hogy a civil szervezetek és a Kalocsai Fűszerpaprika Részvénytársaság összefogásával megindult az értékmegőrző folyamat. Bizonyítja ezt a Paprika Lovagrend megalakulása vagy a Millennium évfordulójára kiadott, igen ízlésesen szerkesztett Kalocsai Paprika Anno kötet is, ami magyar, angol és német nyelven jelent meg, felvonultatva olyan gazdag tárházat a kalocsai paprika- és cégtörténetnek, melyre a város tudományos berkeiben még nem volt példa. Folytathatnánk a sort a lokálpatrióta szemlélet erősítésében a Paprikaház megnyitásával, mely a zűrzavaros kalocsai idegenforgalmi szervezésben előremutató példával jár, hiszen az elmúlt egy esztendőben több mint tizenhárom ezren látogatták meg, zömében külföldi turisták. A turisták idecsalogatásának legfontosabb eleme a marketingmunka és a színvonalas kiállítás. A jelek szerint szerencsés volt e két tényező találkozása. Persze ugyanez vonatkozik a részvénytársaság termékértékesítésére is: a kiváló szín, íz, aroma! És persze a napi gondokkal járó, aprólékos munkát igénylő, alaposan kidolgozott vállalatstratégián alapuló piacszervezés. Mindehhez igen fontos adalék a lakosság szorgalma, a paprikatermesztők nehéz, fáradtságos munkája is.

Úgy tűnik, a kalocsaiak –és egyre többen a tőlünk távolabbra lakók – újabb értékteremtő hagyomány résztvevői lehetnek minden év szeptemberében, amikor a Kalocsai Paprika Napok rendezvényeinek bővülésével megismerkedhetnek a legújabb tudományos eredményekkel, belekóstolhatnak az egyre bővülő paprikásétel-választékba, szórakozhatnak kedvükre és élvezhetik a város vendéglátását. Legyen ez a paprikaünnep táplálék a szellemnek és testnek egyaránt!

Dr. Zs. Kovács István, újságíró

Kalocsai paprikás ételek

Ha azt mondják, hogy pörkölt, gulyás, paprikás, a világon mindenki tudja, rólunk, magyarokról van szó.
Ebből a szívet-lelket gyönyörködtető gyógynövényből – ami hatalmas utat tett meg az inkák földjétől hazánkig – lett a magyarok legfőbb fűszere. Népi mondás szerint: „Kinek paprikája, sója van, minden fűszerszáma mögvan.”

Népi ételeinkből a paprika ismeretével egy új íz- és színvilág alakult ki. A XVIII. század közepére kedvelt fűszer lett. Az ételekhez először egészben, majd törve és végül porítva kerül, ahogy étkezési kultúránk fejlődött, igényesebb lett, úgy a fűszerpaprika minősége, íze-zamata, színe is jó irányba változott. Kialakultak az ételek karakteréhez illő paprikafajták. A hagyományok megőrzésére, annak ápolására most már tradícióvá vált a paprikás ételek fesztiválja a paprika fővárosában, Kalocsán. A Csajda Csárda, mint a gasztronómia mentora a környező települések bevonásával, valamint az iskolák főzőversenyével nemes feladatot vállalt fel hagyományaink ápolásában, megőrzésében. A versenyeken népi paprikás ételek, halételek, pörköltek, vadspecialitások, egyedi kompozíciók versengenek.

A bográcsban készült ételek – a már-már feledésbe merülő különlegességek – készítésének megőrzése és annak gasztronómiai élményt nyújtó kivitelezése a ma élő ember számára a fő cél. Egy nemzet nem csak zenéjében, népművészetében, hagyományai ápolásával alkot maradandót. Így gasztronómiája nemcsak tükre életének, de meghatározója jövőjének is.

A magyar gasztronómiának a fűszerpaprika meghatározó fűszere volt, és az is maradt. Technológiai igényességgel kell végezni a főzést, mind szabadtéren, mind konyhában, s így a siker biztos!
Vegyen Ön is részt a Kalocsai Paprika Napok gasztronómiai rendezvényein és kóstolja meg az itt készített paprikás ételeket!

Garantáljuk, soha nem felejthető élményben lesz része.

Németh József, Csajda Csárda tulajdonosa

Óh kalocsai paprika!

Óh kalocsai paprika!

A paprika az ételek egyik legjelentősebb fűszere. Népek és nemzetek kedvelt színezője és aromát adó anyaga. Hiszen az ízek világa határok nélkül íveli át a világot, így az öreg kontinens igényes konyhájában a magyarok rubinja szinte nélkülözhetetlen. A gasztronómia, az étkezési kultúra, egy nép életének hű tükre. Magyar ínyesmester jóvoltából alakult ki a „csürmiszből” a paprika por. Ezen technológiát használja a világ. A magyar föld, a Kárpát-medence éghajlati sajátossága adja a legzamatosabb, legértékesebb fűszerpaprikát. Ami ízében a különleges, a csemege, az édesnemes és a rózsa minőségben édestől a csípősig kapható. Színadó anyaga teszi még fokozottabbá élvezeti értékét. A kalocsai paprika használatával az étel színe felülmúlhatatlan más ország paprikáival szemben. A kívánt eredmény eléréshez nem a mennyiség növelése szükséges, hanem az ételek karakteréhez illó fajtát kell a chéfnek megválasztani.

Tisztelt főzésnek hódoló Hölgyem, Uram!

Az ételek fogyasztásával az ember önméltóságának adja meg a tiszteletet. De nem mindegy, hogy miből és hogyan! E nemes kincs helyes használatával és a kiválasztás gondosságával az egyszerű ételből is fenségest tud varázsolni. Legyen igényes, mert csak jó minőségű alapanyagokból lehet jót alkotni. A világhíres magyar ételek alapvető fűszere igazi hungaricum. Az európai gasztronómia palettáján a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrend fővédnökségével a minőségi értékek megvédése és növelése a cél és egyben a garancia, minthogy a világ paprika felhasználásának jelentős részét is ez adja. Ezt bizonyítja is számomra az a kalocsai paprika, amiben Ön sem fog csalódni.

A Kárpát-medence nemes anyaga került az Ön asztalára.

„Óh dicső paprika, a magyarok rubintja,
Meny pírt ad orcádnak, rangot ételednek,
Íze, zamata váljék ínyedre,
Éltető hatása lelked üdvére!”

Benke László, négyszeres olimpiai bajnok mesterszakács

Az igényes német piacon

A Kalocsai Fűszerpaprika Rt. által gyártott paprika a német fűszerpaprika piacon évtizedek óta csúcstermékként szerepel, sőt azt is el lehet mondani, hogy a fűszerpaprikából egyedüli előállítóként gyárt márkaterméket megfelelő termékbiztonsággal. A nemzetközi, nagy konszernek csak az ilyen ajánlattevőket tudják partnerként elfogadni.

Az út idáig semmi esetre sem volt könnyű. Dr. Pinkpank úr 50 évvel ezelőtt az Albert Johann Meyer, bremeni cég üzlettársaként néhány zsák kalocsai paprika importjával, a Németországban addig teljesen ismeretlen fűszert ismertté tette. Ezt követően a 60-as évek végéig, Magyarországról az NSZK-ba irányuló import évente több mint 3.000 tonnára emelkedett, a takarmány paprikát is beleértve. Az 1972-ben megalakított német-magyar Joint Venture cégek között az elsők között szerepel a Monimpex Bremen cég, mely azzal a céllal jött létre, hogy a magyar fűszerpaprikát az élelmiszer kereskedelemben még ismertebbé tegye.

Az ezzel a termékkel való örömteli kereskedelmet és a magyar üzleti partnerekkel való szoros együttműködést Dr. Pinkpank úr természetesen fiának, Michaelnek adta át, aki a 80-as évek közepétől a Monimpex Bremen üzletvezetőjeként szívvel és lélekkel azon van, hogy a magyar fűszerpaprika eladását biztosítsa. 2000-től a Kalocsai Fűszerpaprika Rt. az egyedüli tulajdonosa a Monimpex Bremen cégnek. Ettől kezdve a Magyarországról irányuló német import évente 1.400 és 1.800 tonna között van, és a Monimpex cég részesedése ebből az importból 2003-ban kerek 70 % volt.

Monimpex Bremen GmbH. fő tevékenységi köre a paprika üzlet. Az utolsó évek jelentős politikai fejlődései sok változást hoztak a kereskedelemben és a nagy vevők vásárlási magatartásában.      A Monimpex közvetítő feladatán keresztül  különösen jó kapcsolatokról gondoskodik mind a termelői, mind pedig az átvevői oldalon. A társaság megbízható üzleti partnere a német vevőknek. Hogy a vevők vagy más, fontos személyiségek Kalocsához még jobban kötődjenek, a Fűszerpaprika Rt. néhány év óta ünnepélyes aktus keretében lovagrendi tagságot adományoz.

Michael Pinkpank, Monimpex/Bremen GmbH. ügyvezetője

A Gundel hungaricumai

1960-64. között Kalocsán végeztem középiskolai tanulmányaimat az I. István Gimnáziumban. Mivel távol voltam szüleimtől és megszokott környezetemtől, nem mindig éreztem úgy, hogy hasznosak az ott töltött évek. Mégis, pár év elmúltával kezdtem érezni a Kalocsán töltött idő hasznos hatásait. Az idő távlatában új megvilágításba került a város, az alma mater, a népművészet, a gasztronómia.

Időközben, kis módosítás után úgy döntöttem, hogy a vendéglátás területén fogok dolgozni. 13 évvel ezelőtt kerültem a Gundel Étterem vezérigazgatói pozíciójába, és itt már úgy éreztem, hogy valamit én is tehetek második szülővárosomért, Kalocsáért. A Gundel Étterem stratégiáját úgy alakítottuk ki, hogy felvállaltuk, hogy a saját, a világban elfoglalt helyünket, ismertségünket felhasználjuk a világhírnévre érdemes magyar termékek népszerűsítésére. Így teljesen kézenfekvő volt, hogy a híres kalocsai paprikának igyekszünk még több hírnevet szerezni.

A Gundel séfjével, Kalla Kálmánnal Kalocsára látogattunk, és hosszas kísérletezések és tárgyalások után kialakítottunk egy „Gundel kalocsai pirospaprikát”. Ez azt jelenti, hogy az őrlés minőségét és a színt Kalla Kálmán határozza meg úgy, ahogyan szerinte a legjobban érvényesül az általa elkészített étel minőségében, színében és ízében, és alapja a Gundel hagyományos ételei jellegének, kulináris élvezeteinek.

Ezen kívül a vendégeinknek éttermünk kis üzletében Gundel kalocsai pirospaprikát árusítunk suvenir tárgy gyanánt, melynek nagy sikere van. Erőfeszítéseinket 2003-ban a Szent István Kalocsai Paprika Lovagrendbe történő megválasztásommal díjazták. A jövőben is keresem a lehetőséget, hogy milyen más vonalon tudnánk még együttműködni Kalocsával közös sikerek érdekében.

Dr. Buday Gábor, Gundel Étterem vezérigazgatója

Paprika, nemzet, EU

Az uniós csatlakozás után a fűszerpaprika-termelő ágazatot továbbra is fokozódó verseny, magasabb minőségi kritériumok és a piacnak való megfelelés jellemzi. Ezeknek képes lesz megfelelni, hiszen még rengeteg tartalékkal rendelkezik – Kisszállástól, Kalocsán át Fajszig.

Ez nem könnyű feladat, hiszen szigorú követelményeknek kell megfelelnie a hazai élelmiszereknek az Európai Unióban, ahol óriási a verseny a minőségi áruk között. Igazi sikert – állítják a szakemberek – a különleges, csak az országra jellemző „hungaricumokkal” lehet elérni. A magyar bor, a hús, a zöldség és gyümölcs, a baromfi és a biotermékek hazánk uniós taggá válásával felértékelődtek, a regionális és eredetjelölő védjegyek már kezdik védeni féltett kincseinket.

A védjegy a magyar élelmiszerek piaci pozícióját hosszú távon javítja. Az Európai Unióban létezik az úgynevezett Garantáltan Hagyományos és Különleges Védjegy. Hazánkban a szakminisztérium rendeletben határozta meg a védjegy használatának feltételeit. Az uniós országokban jelenleg mindössze 11 ilyen védett, hagyományos élelmiszer van, ezek közé tartozik az olasz mozarella sajt vagy a spanyol serrano sonka.

Emellett vannak olyan élelmiszer-ipari termékeink – ezeket hívjuk összefoglaló néven hungaricumoknak –, amelyeket az egész világ magyarként tart számon. Ilyen például a Pick szalámi, a kalocsai paprika vagy a tokaji aszú. Ezeket a nemzetközi piacokon magasabb áron lehet értékesíteni, ami az országnak éppúgy előnyös, mint a termelőnek. A szakemberek olyan egységes megjelenési formát szeretnének kialakítani, amely egyszerre utal az országra és a minőségre, mivel a hungaricumok nemzetközi piaci bevezetése – a becslések szerint – milliárdos befektetés.

Született, és itt élő kalocsaiként jómagam mindezeket igyekszem szem előtt tartani, és büszkén vállalni a kalocsai, vagy a Bács-megyei önkormányzatban éppúgy, mint a magyar, vagy az európai parlamentben.
És ha mégis elfelejteném valami oknál fogva a paprikatermesztéssel járó izzadságos munkát, arra engem is minden ősszel emlékeztet sajgó derekam, a családi paprikaföld sorai végén…

Dr. Bagó Zoltán, volt országgyűlési, megyei, városi képviselő

Mit jelent számomra a kalocsai paprika?

A paprika, s így mindenekelőtt a kalocsai fűszerpaprika számomra azt a hungaricumot jelenti, ami több mint puszta márkanév. A fűszerpaprika napi életünkhöz tartozik, hiszen nélküle szinte nincs étel, és így még a beszédről, az írásról is azt mondjuk – még a hivatali nyelvben is, ha a közszolga ad magára, s több akar lenni mint fűszer nélküli bürokrata –, hogy az édes és csípős. A helyzet adja, hogy mikor melyiknek – mint az igazi paprikának – van inkább helye. Életünkről szól és életünk része a paprika. Így aztán azt is mondhatjuk a ráció mellett – ne tagadjuk – érzéseinknek, érzelmeinknek is van köze ahhoz, hogy éppen miként viszonyulunk hozzá. A Kalocsai Fűszerpaprikához, a Részvénytársasághoz – vállalom – érzelmi a kapcsolatom. Egykori személyes közreműködésem, munkám is köt. Büszkén vállalhatom, hogy volt némi közöm a gyár magyar kollektíva kezébe adásában. Akik gyárátadáskor ott voltak, azok előtt talán még él annak emléke, hogy hét éve – lehet nevetséges – elérzékenyülten beszéltem arról, hogy itt a privatizáció a jövőt hozhatja el. Örömmel tölt el, hogy így történt. Látom, hogy a nehéz körülmények ellenére a vezetés és a dolgozók együtt mit értek el, hiszen azóta is figyelem a részvénytársaság szépen ívelő karrierjét. Külön megtiszteltetés és ez is mélyen érint, hogy a kollektíva sem felejtkezik el rólam. Emberi gesztusnak, szép figyelemnek tartom, hogy a Lovagrend tagja lehettem. Tagja egy olyan társaságnak, amely államalapítónk nevét viseli. A Lovagrend hagyományt teremt és ápol, s a paprika hungaricumának, márka-termékének védelmében kiváló nemzeti értéket óv, közéleti hagyományt teremt. A város és annak közélete a fűszerpaprika nélkül aligha képzelhető el, s nemcsak azért, mert a dolgozóknak, a termelőknek munkát ad, s a Részvénytársaság sikere jobb életet, biztonságot jelent, hanem a Kalocsa szó márkanév a világ sok országában, emberek tízmillióit emlékezteti egy magyar város nevére az Európai Unióban és azon túl. Bizonyára nem kevesen vannak ezért olyanok szerte a világban, akik innen tudják meg az élet milyen fűszeres Magyarországon, s kíváncsivá válnak, s eljönnek, hogy szépségét, ízét velünk együtt és általunk éljék át. Köszönöm, hogy mindennek magam is részese lehetek.

Dr. Kovács Árpád, Állami Számvevőszék elnöke